Επιστολή της ΕΟΑΠ προς κ.κ. Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Submitted by Christos Chatz… on
epistoli21

Προς

1) Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκουρα

2) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη

Αθήνα, 08/06/2021

Θέμα: Προτεραιότητα στις επενδύσεις για το ποδήλατο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κύριοι,

Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου, των πωλήσεων ποδηλάτων και των θέσεων εργασίας σχετικών με το ποδήλατο κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας έδειξε πόσο γρήγορα η μετακίνηση με ποδήλατο μπορεί να αλλάξει την κινητικότητα στην Ελλάδα προς το καλύτερο. Για να αξιοποιήσετε αυτήν τη μοναδική δυναμική, είναι απαραίτητο να δώσετε προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ποδηλατική κινητικότητα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι επενδύσεις στο ποδήλατο αποδίδουν με πολλούς τρόπους:

• Η αύξηση των επιπέδων χρήσης του ποδηλάτου είναι ένας εύκολος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την επίτευξη των καθαρών στόχων μηδενικού άνθρακα: Μια πρόσφατη μελέτη με δεδομένα από πόλεις σε όλη την Ευρώπη έδειξε ότι οι ποδηλάτες είχαν 84% χαμηλότερες ημερήσιες εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την κινητικότητα σε σχέση με τους μη ποδηλάτες. Ένας μέσος άνθρωπος που «άλλαξε τρόπους μετακίνησης» από αυτοκίνητο σε ποδήλατο μείωσε τις εκπομπές CO2 του κύκλου ζωής κατά 3,2 κιλά CO2 ανά ημέρα. [1]

• Το ποδήλατο δημιουργεί θέσεις εργασίας: Στα τρέχοντα επίπεδα, περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας συνδέονται με το ποδήλατο στην Ελλάδα. Εάν το μερίδιο του ποδηλάτους διπλασιαζόταν, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 13.000 [2] Μια άλλη μελέτη δείχνει ότι η επίδραση στην απασχόληση της κατασκευής υποδομής ποδηλασίας είναι 28% υψηλότερη από την επίδραση στην απασχόληση των γενικών υποδομών μεταφορών. [3] Το 2020 οι ποδηλατικές εταιρείες ήταν μερικές από τις εξαιρετικές ιστορίες επιτυχίας της κρίσης, αύξησαν το εργατικό δυναμικό τους και ανέλαβαν αυξημένο μερίδιο στην αγορά σε σύγκριση με τα ποδήλατα που εισήχθησαν από το εξωτερικό. Με αυτήν την επιτυχία, υπάρχει τώρα ανάγκη να επενδύσουμε σε περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτοπόρες εταιρείες και να ενθαρρύνουμε περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα του ποδηλάτου. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο κλάδος θα μπορούσε να αναπτυχθεί έως και 50% τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

• Υπάρχουν πολλά άλλα οφέλη που συνδέονται με τη μειωμένη συμφόρηση και την ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας (περισσότεροι από 18.000 πρόωροι θάνατοι αποτρέπονται κάθε χρόνο στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε τρέχοντα επίπεδα ποδηλατικής μετακίνησης), [4] και την ποιότητα της αστικής ζωής.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, η μετακίνηση με ποδήλατο επέδειξε τις δυνατότητές της ως ανθεκτικός τρόπος μεταφοράς. Ενώ η κινητικότητα συνολικά μειώθηκε δραματικά, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν στραφεί στο ποδήλατο ως κύριο τρόπο μεταφοράς τους. Η ζήτηση για νέα ποδήλατα οδήγησε σε εξάντληση των αποθεμάτων σε πολλά καταστήματα. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.α.) ανταποκρίθηκαν με την κατασκευή αναδυόμενων λωρίδων ποδηλάτων ή με άλλα μέτρα που επιτρέπουν τη φυσική απόσταση για τους ενεργούς χρήστες. Η έρευνα μέτρων για το ποδήλατο COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) έχει καταγράψει σχεδόν 2.600 χιλιόμετρα υποδομής που ανακοινώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεσμευμένες επενδύσεις άνω των 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Για την προετοιμασία του τελικού σχεδίου του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θεωρούμε επομένως απαραίτητο να περιλαμβάνονται σε αυτό ρητά η δυνατότητα επενδύσεων για την προώθηση της ενεργού κινητικότητας και, ειδικότερα, για τη χρήση του ποδηλάτου, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα σχέδια τα οποία τέθηκαν σε διαβούλευση και παρουσιάστηκαν από την Κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μας αυτό θα δυσχεράνει τη χρηματοδότηση προτάσεων για τέτοιες επενδύσεις που με βεβαιότητα θα υποβληθούν κατά την περίοδο ισχύος του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε να περιληφθεί στο σχέδιο:

1) Κατανομή τουλάχιστον 10% των επενδύσεων κεφαλαίου στον τομέα των μεταφορών στο ποδήλατο.

● Επενδύσεις των κεφαλαίων σε αστικά, περιαστικά και περιφερειακά δίκτυα ποδηλατοδρόμων, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων μεγάλων ταχυτήτων, γεφυρών, σηράγγων κ.λπ.

● Προώθηση λύσεων πολυτροπικής και συνδυασμένης μετακίνησης, όπως μέσω της δημιουργίας ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε κόμβους δημόσιων συγκοινωνιών, ιδίως σιδηροδρόμων και μετρό.

2) Διευκόλυνση της βελτιωμένης πρόσβασης στο ποδήλατο για τη συμπλήρωση χρηματοδότησης για υποδομές:

● παρέχοντας οικονομική υποστήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για να αγοράζουν ποδήλατα φορτίου (cargo bikes).

3) Χρηματοδότηση υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ‘τελευταίου μιλίου’ (last mile) και ποδηλατικής εφοδιαστικής αλυσίδας:

Η ταχεία ψηφιοποίηση των οικονομιών σε συνδυασμό με την πραγματικότητα του COVID 19, έχουν πολλαπλασιάσει τις παραδόσεις, τροφίμων και αγαθών. Παρέχοντας χρηματοδότηση για υπηρεσίες ποδηλατικής εφοδιαστικής αλυσίδας και εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας ‘τελευταίου μιλίου’ (last mile), βοηθάτε στην επίλυση του προβλήματος της αστικής συμφόρησης και μειώνετε σημαντικά τις εκπομπές CO2 αντικαθιστώντας τα φορτηγά παράδοσης και τα αυτοκίνητα με ποδήλατα σε αστικές περιοχές.

4) Επενδύστε σε μια παγκοσμίως πρωτοπόρα βιώσιμη βιομηχανική βάση, στη βιομηχανία ποδηλάτου:

Αυτές οι επενδύσεις πληρούν τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επειδή είναι επενδύσεις σε πράσινα προϊόντα, με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των πρωτοπόρων στο χώρο ελληνικών εταιρειών.

Οι επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

● Αυξημένη ικανότητα παραγωγής και εφοδιαστικής για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, εξαρτήματα και μπαταρίες με σκοπό την απεξάρτηση από την Ασία.

● Πρωτοβουλίες για παραγωγή μπαταριών ή / και έρευνα για νέες βιώσιμες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό όχι μόνο της βιομηχανίας ποδηλάτου αλλά και της ηλεκτροκίνησης της κινητικότητας και της ανάπτυξης της παραγωγής μπαταριών στην ΕΕ

● Εκσυγχρονισμός των παραγωγικών διαδικασιών για να καταστούν οι βιομηχανίες ποδηλάτου ανταγωνιστικότερες παγκοσμίως και να συμπεριληφθούν οι αρχές της αειφορίας στην παραγωγή και τον εφοδιασμό.

● Καινοτομία σε νέα υλικά και διαδικασίες κατασκευής για την αύξηση της προσφοράς πρώτων υλών στην ΕΕ για ποδήλατα και την αντικατάσταση υλικών όπως πλαστικά μίας χρήσης.

5) Υποστήριξη του ποδηλατικού τουρισμού

Ο τουριστικός τομέας συγκαταλέγεται στους οικονομικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο. Οι θέσεις εργασίας στον τουριστικό κύκλο παρέχουν βιώσιμη και μακροχρόνια απασχόληση κυρίως στις αγροτικές περιοχές και για όλα τα επίπεδα προσόντων.

● Παρέχετε και σημάνετε υψηλής ποιότητας, ασφαλείς και απευθείας ποδηλατικές διαδρομές.

● Αναπτύξτε φιλικές προς το ποδήλατο υπηρεσίες και υποδομές για να προσελκύσετε και να φροντίσετε τον αυξανόμενο αριθμό τουριστών ποδηλατών.

● Προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού και των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών ως ποδηλατικών τουριστικών προορισμών.

Τέλος, με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη και Ευφυή Κινητικότητα να επιβεβαιώνει το στόχο της μείωσης των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών κατά 90% έως το 2050 και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχει υιοθετήσει τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, πιστεύουμε ότι μια σημαντική αύξηση στο επίπεδο χρήσης του ποδηλάτου θα είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στη μεθοδολογία παρακολούθησης για το Κλίμα της RRF, η ποδηλατική υποδομή αναγνωρίζεται ότι υποστηρίζει τόσο την κλιματική αλλαγή όσο και τους περιβαλλοντικούς στόχους στο 100%. Οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα είναι επομένως ένας αποτελεσματικός τρόπος για την Ελλάδα να επιτύχει την υποχρέωση να αφιερώσει τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού σε δράσεις για το κλίμα και, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη σύσταση αριθ. 3 για το 2020 και το 2021, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Ιουλίου 2020 για να επικεντρωθούν οι επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Παναγιώτης Πιτσιλός (Πρόεδρος – Ποδηλαττική Κοινότητα)

Λάζαρος Παπαδόπουλος (Αντιπρόεδρος – Ποδηλατική Από-Δράση Πιερίας)

Αντώνης Σηφάκης (Γραμματέας – Ποδηλαττική Κοινότητα)

Χρήστος Χατζηγιάννης (Ταμίας - Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης)

Παναγιώτης Γιαννούλης (Μέλος – Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου)

________________________________________

[1] Brand et. al., 2021: The climate change mitigation effects of daily active travel in cities. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 93

[2] European Cyclists’ Federation, 2014: Cycling Works. Jobs and Job Creation in the Cycling Economy.

[3] Garrett-Peltier, Heid, 2011: Pedestrian and Bicycle Infrastructure: A National Study of Employment Impacts

[4] European Cyclists‘ Federation, 2018: The benefits of cycling. Unlocking their potential for Europe, calculated using the WHO’s Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling