Η Ομοσπονδία

 

Ο σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου στο πλαίσιο μιας βιώσιμης πολιτικής για τις αστικές και περιαστικές μετακινήσεις στην Ελλάδα.

 

Η Ομοσπονδία είναι μέλος της ECF - European Cyclists' Federation

ecf