Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας - Κατερίνη

Submitted by Christos Chatz… on
30pap

Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλεια 13-17 Μαΐου 2022

Φέτος, η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2022 και σκοπός της είναι να συγκεντρώσει πολιτικές δεσμεύσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την επίτευξη ορίων ταχύτητας 30 km/h στις αστικές περιοχές και να δημιουργήσει τοπική στήριξη για λήψη μέτρων χαμηλής ταχύτητας προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς, υγιείς, πράσινες και βιώσιμες πόλεις.

Εγκαινιάζει επίσημα τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 και το Παγκόσμιο Σχέδιό της. Η Παγκόσμια Εβδομάδα θα αναδείξει επίσης τη σύνδεση μεταξύ των ορίων ταχύτητας των 30 km/h και την επίτευξη ορισμένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τις υποδομές, τις βιώσιμες πόλεις, τη δράση για το κλίμα και τις εταιρικές σχέσεις.

Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας σώζουν ζωές και είναι η καρδιά οποιασδήποτε κοινότητας. Το όριο ταχύτητας στα 30 km/h εκεί όπου οι άνθρωποι και τα οχήματα αναμειγνύονται, βοηθάει να γίνουν οι δρόμοι υγιείς, πράσινοι και ζωντανοί, με άλλα λόγια, "Δρόμοι για τη Ζωή". Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα κληθούν να εφαρμόσουν δρόμους χαμηλής ταχύτητας σε όλο τον κόσμο, περιορίζοντας τις ταχύτητες στα 30 km/h για να μπορούν οι άνθρωποι να περπατούν, να ζουν και να παίζουν με ασφάλεια.

Ποδηλατική Απο-Δραση Πιερίας Podilatiki Apo-Drasi Pierias