Ευρωπαϊκή Δήλωση για την Ποδηλασία

Submitted by chatzigiannis on Wed, 04/10/2023 - 11:28
edc

Πηγή: ΠΑΣΘ

 

Ιστορική στιγμή για την ποδηλασία στην Ευρώπη!!

Σήμερα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Δήλωση για την Ποδηλασία που αναγνωρίζει το ποδήλατο ως βιώσιμο, προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά προσιτό και υγιεινό μέσο μεταφοράς, με ισχυρή προστιθέμενη αξία για την οικονομία της European Commission .

Απαριθμεί τις αρχές για την προώθηση της ποδηλασίας, που θα καθορίσουν τις μελλοντικές δράσεις της ΕΕ. Για τη βελτίωση της ποιότητας, της ποσότητας, της συνέχειας και της ελκυστικότητας των υποδομών ποδηλασίας σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτούνται σαφείς δεσμεύσεις, όπως:

> ασφαλή και συνεκτικά δίκτυα ποδηλασίας στις πόλεις,
>  καλύτερες συνδέσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες,
> ασφαλείς χώροι στάθμευσης,
> ανάπτυξη σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και
> ποδηλατόδρομοι που να συνδέουν τις πόλεις με τις αγροτικές περιοχές

Ευελπιστούμε σε συνεργασίες με τον European Cyclists' Federation και την Ομοσπονδία μας ΕΟΑΠ-Ελληνική Ομοσπονδία Αστικής Ποδηλασίας, για να ενθαρρύνουμε όσο μπορούμε την ποδηλατοκίνηση στην πόλη!